Schody drewniane, zabiegowe

Schody drewniane zabiegowe z balustradą w formie wstęgi